Bedinvest.fi - ökad organisk trafik genom lokal sökmotoroptimering

Bakgrund

Bed Invest är en lokal sängbutik beläget i Smedsby i Korsholm, återförsäljare av de populära och närproducerade sängarna från Hilding Anders.  

Vårt samarbete med Bed Invest inleddes i november 2020, där Growth Corner kom in som samarbetspartner med fokus på lokal sökmotoroptimering. 

Kommentar från Bed Invest

”SEO är för oss på Bed Invest ett långsiktigt och fortgående arbete. Growth Corner har hjälpt oss att klarlägga vad som bäst lönar sig att satsa på i vårt SEO-arbete för att nå ett önskvärt resultat. Growth Corner hjälpte oss med sitt breda kunnande om olika SEO lösningar att lägga upp en strategi för ett långsiktigt SEO arbete. Resultatet av samarbetet är dessutom fantastiskt,  50 % i ökning av organisk trafik sedan november. Det är vi mycket nöjda med”

– Christoffer Lundström, VD, Bed Invest

Utmaning

I samband med att samarbetet inleddes, hade Bed Invest lanserat en ny hemsida. Huvudmålet i samarbetet var att fokusera på att öka den organiska trafiken samt öka kännedom om det fysiska butiken i Smedsby. 

Growth Corners lösning

Vår lösning utarbetades genom en djupgående auditering av hemsidan och nyckelordsanalys . Vi gjorde upp en heltäckande lokal SEO strategi och en implementeringsplan, som låg som grund för de kommande optimeringarna. 

Optimeringarna som utfördes bestod bland annat av teknisk SEO implementering och On-page SEO, där vi förbättrade hemsidan med sökmotorfokuserat innehåll samt tekniska förbättringar i användarupplevelse. 

En viktig del i SEO strategin var fokuset på optimeringar av Bed Invests Google My Business profil, för att kunna skapa maximal synlighet på Google Maps och Sök. 

Google My Business optimering

Resultat

Lokal SEO optimeringarna pågick i totalt 5 månader. Vi kan tydligt se att synligheten har ökat markant för Bed Invest. Den organiska trafiken (antalet besökare) ökade med över 50 % under denna period. 

Vi kan också se att över 30 viktiga sökord rankar på första sidan på Google, vilket har påverkat den organiska trafiken positivt. 

Vill du också öka trafiken?

Kontakta oss, så diskuterar vi tillsammans hur vi kan göra upp en SEO-strategi för ditt företag också!

*Se närmare kring våra riktlinjer för dataskydd och hur vi samlar in personuppgifter.