Core Web Vitals - page experience

Uppdatering av viktig Google algoritm i maj 2021, är du förberedd?

   

Visste du att Google kommer att släppa en ny algoritm uppdatering nu i maj 2021? Hur berör detta din hemsida? I detta inlägg kommer vi att gå igenom hur denna uppdatering kommer att påverka din hemsida samt hur man kan förbereda sig.

För att din hemsida skall kunna rankas och synnas högt uppe på Google Sök, behöver man följa regler specificerade av Google. Exempel på Google regler som bör följas är bland annat att hemsidan är mobilvänlig, har SSL protokoll och HTTPS.

I den nya uppdateringen kommer Google att lägga till en ny regelgrupp som kallas Core Web Vitals. Tillsammans med de tidigare reglerna och Core Web Vitals, bildar dessa en ny rankingfaktor som kallas sidupplevelse (page experience).

Core Web Vitals

Med sidupplevelse menas de sätt för hur besökare interakterar när de besöker din hemsida samt hur bra eller dåligt hemsidan upplevs för besökaren.

Vad är Core Web Vitals?

Enligt bilden ovan kan man se att Core Web Vitals är indelat i följande 3 sektioner:

  • LCP – Laddning (Largest Contentful Paint)
  • FID – Interaktivitet (First Input Delay)
  • CLS – Visuell stabilitet (Cumulative Layout Shift)

Varje del har en viktig funktion för hur sidupplevelsen upplevs för besökaren. Nedan kommer vi att förklara lite djupare vad varje sektion innebär.

 

LCP - Laddning (Largest Contenful Paint)

Detta mäter hur snabbt ditt huvudsakliga innehåll (t.ex. text, bilder) laddas på din hemsida. Vilket enligt reglerna skall laddas på max 2,5 sekunder.

Fid - Interaktivitet (First Input Delay)

Interactivity är tiden från när en besökare gör första interaktionen (t.ex. klick på länk) tills webbläsaren har laddat “interaktionen”. Vilket skall hållas under 100 millisekunder.

CLS - Visuell stabilitet (Cumulative Layout Shift)

Har du upplevt t.ex. att knapp på hemsidan förflyttar sig när du skall trycka på den? Detta kommer nämligen Google att börja mäta noggrannt. Vilket innebär att ifall du har en faktor som är högre än 0.1, kommer detta påverka din ranking och synlighet på Google.

Varför gör Google en sån här uppdatering?

Enligt Google handlar detta om att hjälpa användarna av Google att hitta den mest relevanta information som användaren söker efter. Detta vill Google göra genom att lyfta fram de hemsidor som kan erbjuda en bra användarupplevelse.

Vad kännetecknar en dålig användarupplevelse av en hemsida?

Före vi går in på hur man kan förbereda sig inför denna uppdatering, är det viktigt att känna till vad som kännetecknar en dålig användarupplevelse av en hemsida. 

  • Långsam laddning av hemsidan: de flesta av oss vet hur frustrerande det kan vara med en hemsida som laddar och laddar, sekunder kan kännas som en evighet. Detta utgör en stor risk att besökare snabbt hoppar av din hemsida väljer gå över till en bättre fungerade hemsida.
  • Dålig struktur och design: känns det som det som en omöjlighet att hitta information på en hemsida? Detta är ett vanligt problem med hemsidor. Därför bör man se till att navigeringen på hemsidan är logisk samt att designen håller en god standard.
  • Uteblivet engagemang: besökare av din hemsida vill känna att de blir engagerade av ditt innehåll. En vanligt scenario är att många hemsidor är väldigt ”försäljningsfokuserade”. Därför bör ditt innehåll vara fokuserat på bland annat empati för att kunna bidra med ett större engagemang.

Hur kan man förbereda sig inför uppdateringen?

Se till att göra en teknisk analys av din hemsida. Ett tips är att använda dig av Google PageSpeed Insights verktyg, vilket ger en indikation över hur snabbt din hemsida laddas. Se även till att din hemsida är mobilvänlig, vilket kan göras i Googles verktyg ”Mobile-Friendly test”.

Ett annat bra tips är också använda sig av Google Search Console. Genom detta verktyg kan du enkelt kolla hur användarupplevelsen för din hemsida upplevs av Google, t.ex. kan du genom verktyget se ifall det uppstår några tekniska problem gällande hemsidans struktur och design.

Känner du att du behöver hjälp med att förbereda inför uppdateringen? Vi på Growth Corner hjälper dig analysera och se till att hemsidan uppfyller Googles alla regler!

 

Dela inlägget

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email