Öka din försäljning på Google genom Lokal SEO

Vad är lokal sökmotoroptimering (Lokal SEO)?

Lokal sökmotoroptimering (Local SEO) handlar i praktiken att berätta för Googles sökmotor om vilka produkter eller tjänster ditt företag erbjuder samt var ditt företag befinner sig. Genom att kommunicera relevanta delar av din hemsida till specifika kunder inom ett geografiskt område, är det en större möjlighet att Google väljer din hemsida istället för dina konkurrenters.

En ökad lokal synlighet på Google resulterar även att ditt företags rykte på nätet förstärks. Att befinna sig på första sidan på Google innebär att flera potentiella kunder hittar ditt företag. Eftersom ditt företag syns högt uppe på Google, kommer du att börja se en positiv ökning av din försäljning på den lokala marknaden.

map, location, navigation

Hur ser vår Lokal SEO process ut?

1. Målsättning och strategi

Första steget är att tillsammans se över vilka målsättningar ditt företag har och baserat på det skapar vi en strategi.

2. Nyckelordsanalys

Nyckelordsanalysen är en av de viktigaste delmomenten inom lokal sökmotoroptimering. Vi gör helt enkelt en djupgående analys på vilka sökord dina kunder använder för att hitta dina tjänster och produkter på Google.

3. On-page optimering

On-page optimering innebär den optimering som görs för din hemsida. I praktiken innebär det bland annat att vi implementerar de valda nyckelorden, lägger till innehåll, optimerar tekniska apsekter och ser till att din hemsida ger en bra kundupplevelse.

4. Off-page optimering

Off-page optimering handlar om all optimering som sker utanför din hemsida. Här optimerar vi bland annat din Google My Business profil, vilket är din företagsprofil som syns när kunder söker på ditt företag på Google sök eller Google Maps. Vi gör även upp en strategi för att skapa externa länkar till din hemsida.

5. Rapportering

Vid slutet av månaden skickar vi över en rapport där du klart och tydligt resultatet över för lokal SEO optimeringarna.

Google Local SEO

Varför investera i lokal sökmotoroptimering (Lokal SEO)?

Lokal sökmotoroptimering, även kallat sökordsoptimering, är idag en av de kraftfullaste sätten att nå ut till en lokal kundgrupp på Google. Idag tävlar många företag om samma kundgrupp inom samma geografiska område. Genom att investera i Lokal SEO och satsa på närvaron på Google, höjs dina chanser att ta en större marknadsandel på den lokala marknaden än dina konkurrenter.

Låt oss ta ett praktiskt exempel. Du är i behov av en elmontör i Vasa. Hur går du tillväga för att hitta en elmontör? Gräver du igenom dagstidningar eller söker du till och med i en papperstelefonbok? Chansen är nog stor att du istället tar upp din telefon och Googlar efter närmaste elmontör. Företaget BrightLocal visar i sin studie att över 90 % av alla konsumenter använder internet idag för att hitta information om lokala företag.

Att använda sig av Google är därmed ett enkelt och snabbt sätt för kunder att hitta information om ditt företag. Kort sagt, ifall ditt företag har en bristfällig närvaro på Google är risken att potentiella kunder inte hittar ditt företag på Google vilket kan resultera i utebliven försäljning!

Hur skiljer sig Growth Corner från andra företag?

Vi är ett av de få företagen i Finland som är specialiserade på lokal sökoptimering.

På Growth Corner använder vi de senaste metoderna inom Lokal SEO för att maximera synligheten på Google och öka din lokala försäljning. Våra metoder är till stor del databaserade där vi utnyttjar datan för att bättre förstå din lokala målgrupp. 

arrows, growth hacking, marketing

Pris och tjänster

från 299 € + moms per månad
 • Auditering av hemsida
 • Ibruktagning av Google Analytics, Search Console, Google Tag Manager
 • Nyckelordsanalys
 • Konkurrentanalys
 • On-page SEO
 • Off-page SEO
 • Teknisk SEO
 • Google My Business optimering
 • Blogginlägg
 • Support
 • Månadsrapportering
SEO

Vill du veta mera kring våra Lokal SEO tjänster?

Kontakta oss så diskuterar vi mera om hur vi kan hjälpa ert företag att växa lokalt genom lokal Google sökmotoroptimering.

*Se närmare kring våra riktlinjer för dataskydd och hur vi samlar in personuppgifter.